Coaching waarom?

Werk neemt een groot deel van de beschikbare tijd in beslag en het is belangrijk voor zingeving. Tijdens hun carrière lopen medewerkers tegen ontwikkelvragen aan of ze ervaren een tijdelijke belemmering in hun functioneren. Omdat je medewerkers de ruimte gunt om optimaal te bloeien, bied je  een coachtraject aan.

Zin

Een voorwaarde voor de start van coaching is dat de medewerker zin heeft in een coachtraject en vol voor de eigen groei en ontwikkeling gaat! Ombra della Terra heeft meer dan achttien jaar ervaring in het uitvoeren van coachtrajecten. Het doel van een coachtraject verschilt per persoon. Denk bijvoorbeeld aan  leiderschapsontwikkeling, het beter managen van een afdeling of werken aan assertiviteit en overtuigingskracht.
Ombra della Terra werkt niet vanuit één bepaalde coachmethode of invalshoek. Wat bij de coachee past is het uitgangspunt.

Een coachtraject heeft de volgende fasering

  • Intakegesprek met verkenning van doelen. De coach en coachee voelen of er voldoende ‘klik’ is om verder te werken.
  • Het maken van een persoonlijkheidsanalyse WAVE of Belbin; afhankelijk van de vraag of doelstelling.
  • Terugkoppeling van de analyse en vaststellen van de agenda; aan welke zaken ga je werken?
  • Na elke coachsessie stuurt de coachee een reflectieverslag op.
  • Tijdens de volgende coachsessies wordt ingegaan op het reflectieverslag. Daarna wordt gewerkt aan het halen van doelen.
  • Afsluiting door middel van een eindrapportage waarin de coachee de totale leeropbrengst verwoord.

Onderdeel training

Coaching is vaak onderdeel van een trainingstraject voor verrijking van de training. Op die manier wordt inhoud gegeven aan individuele (leer)vragen en gedifferentieerd.

Meer informatie

Neem contact op als je meer wilt weten over coaching en coachtrajecten.