Werk neemt een groot deel van de tijd in beslag die wij beschikbaar hebben en is daardoor erg belangrijk in een mensenleven. Tijdens de loopbaan kunnen medewerkers tegen ontwikkelvragen aanlopen of tijdelijk worden belemmerd in hun functioneren. Omdat je medewerkers de ruimte gunt om optimaal te bloeien, bied je ze een coachtraject aan.

Een voorwaarde voor de start van coaching is dat de medewerker zin heeft in een coachtraject en vol voor de eigen groei en ontwikkeling wil gaan! Ombra della Terra heeft meer dan achttien jaar ervaring in het uitvoeren van coachtrajecten. Het doel van coachtrajecten kan verschillen van leiderschapsontwikkeling tot het beter managen van een afdeling tot het zich ontwikkelen tot een goede supervisor.
Ombra della Terra werkt niet vanuit één bepaalde coachmethode of invalshoek. Er wordt gewerkt vanuit wat bij de coachee past.

Een coachtraject verloopt meestal als volgt:

  • Intakegesprek waarin de doelen duidelijk worden en coach en coachee aanvoelen of er voldoende ‘klik’ is om verder te werken.
  • Het maken van een persoonlijkheidsanalyse waarbij afhankelijk van de doelstelling en de functie gekozen wordt voor de Belbin vragenlijsten of de WAVE.
  • Terugkoppeling van de uitkomsten in een feedbackgesprek. Vaststellen van de agenda; aan welke zaken gaan we werken?
  • Voor de volgende coachsessie zendt de coachee een reflectieverslag op.
  • Tijdens de volgende coachsessies wordt ingegaan op het reflectieverslag en wordt gewerkt aan het halen van doelen.
  • Afsluiting door middel van een eindrapportage waarin de coachee verwoord wordt wat de leeropbrengst is van het coachtraject.