Digitale leeroplossingen in combinatie met op locatie trainen, levert snel resultaten op; het is effectiever en goedkoper dan traditionele vormen van leren. OntwikkelStad is de digitale leeromgeving van Ombra della Terra.

Voordelen:

  • Medewerkers leren grotendeels plaats- en tijdsonafhankelijk leren.
  • De werkpraktijk is het uitgangspunt van de leeractiviteiten en het geleerde wordt direct toegepast in de praktijk.
  • Medewerkers leren van en met elkaar; ze weten elkaar ook na een opleiding gemakkelijker te vinden.
  • Medewerkers krijgen een optimale mix van leeractiviteiten aangeboden, zodat het geleerde snel geborgd wordt.

In samenwerking worden de leervraag en de doelen vastgesteld rond een vraagstuk. Op basis daarvan wordt een opleiding samengesteld die bestaat uit een optimale mix die snel tot resultaten leidt.

Onderdelen daarvan zijn bijvoorbeeld:

  • Een gezamenlijke kick-off.
  • Instructies, theorie en voorbeelden van hoe het wel en niet moet via korte films, audiofragmenten, tekst in combinatie met beeld.
  • Interactieve activiteiten als het uploaden van opdrachten waarna feedback gegeven wordt aan elkaar. Intervisie via chatsessies rond bepaalde cases en relevante vraagstukken.
  • Zelfassessment en assessments kunnen onderdeel uitmaken van de opleiding.

Als u een demonstratie wilt zien van de interactieve leeromgeving OntwikkelStad; neem dan contact op.