Teamwork; versnellingsmechanismen - Paola Pisu

Algemene omschrijving

De training Versnelling van Teamontwikkeling is speciaal geschreven voor iedereen die leiding geeft aan op te richten, bestaande of projectteams. Al heel gauw noemen we een groep mensen een team, maar mag je dan eigenlijk al wel spreken van een team? Teamontwikkeling gaat gepaard met vallen en opstaan. In teamontwikkeling onderscheid je ontwikkelfasen; het kost enige tijd en inspanning, voordat er sprake is van een (h)echt team.

Hoe versnel je deze ontwikkeling? Hoe doe je dit als je geen formele machtspositie hebt?  Zeker daar waar men uitgaat van zelfsturing. Welke acties pleeg je vanaf dag één om alle mensen te richten op het halen van het doel? Welke leiderschapsstijlen zet je per fase in de teamontwikkeling in om te komen tot resultaten? Op deze vragen en meer besteden we aandacht in deze interactieve training.

Resultaten – Jij ……

  • hebt kennis over de fasen van teamontwikkeling en weet wat de kenmerken zijn van een (h)echt team.
  • vertrekt met een verzameling aan ideeën over hoe teamontwikkeling te versnellen door het toepassen van interventies en een passende leiderschapsstijl.
  • hebt kennis van de theorie van situationeel leiderschap voor teams.
  • bent in staat de fase van teamontwikkeling te herkennen en weet welke leiderschapsstijl je moet inzetten om de beste resultaten te halen.
  • oefent met het inzetten van de verschillende leiderschapsstijlen, zodat je deze kunt toepassen in je dagelijks werk.

Bestemd voor

De training is geschikt voor iedereen die leiding geeft of gaat geven aan (zelfsturende) teams en meer houvast wil bij het beïnvloeden van resultaten en de teamontwikkeling.

Incompany

Onze trainingen kennen altijd de component maatwerk die, na overleg tussen ons, beschreven staat in het plan van aanpak/de offerte. De training Versnellen van Teamontwikkeling heeft een intakeformulier. De deelnemers verwoorden daarin waar ze tegenaan lopen. Deze onderwerpen maken deel uit van de training waardoor de herkenbaarheid groot is en het geleerde snel toegepast wordt in de praktijk.

De training vindt incompany plaats of op een locatie die in overleg vastgesteld wordt. Neem contact op als je belanstelling hebt, meer informatie wilt of een offerte wil ontvangen.