De Kracht van Zelfpromotie - Ombra della Terra

Uitermate geschikt voor mensen die hun zichtbaarheid willen vergroten en actief hun zelfpromotie ter hand nemen met een consistent offline (persoonlijke contacten) en online (Internet) brand. De huidige tijd vraagt om mensen die overtuigend kunnen aantonen dat hun talent en ervaring ‘waarde’ toevoegen aan een organisatie. Hun personal brand is relevant en actueel waardoor ze snel gevraagd of gevonden worden voor opdrachten of banen. De acht stappen die beschreven staan in het interactieve e-book: ‘De kracht van zelfpromotie; interactieve gids voor personal branding’ geeft een impressie van de mogelijke onderwerpen in het opleidings/mobiliteitstraject.

Onderdelen van het trainingstraject zijn:

  • Kick-off
  • Intake
  • Workshops en/of online training rond facetten als: de onderste steen boven krijgen over jezelf, zicht krijgen op je talentenwaaier, trouw blijven aan jezelf, cv’s, social media strategie, pitchen, storytelling, en dergelijke.
  • Desgewenst vindt er coaching en/of intervisie plaats. Dit kan zowel op locatie plaatsvinden als online in een daartoe uitgeruste digitale leeromgeving.

Optioneel kan een persoonlijksheidsanalyse; de WAVE worden afgenomen, zodat duidelijk wordt wat de sterke- en ontwikkelpunten van de deelnemers zijn. De terugkoppeling van de analyse vindt plaats tijdens de intake.