Introductie Professional – 21st Century Skills Programma

Een intensief blended ontwikkeltraject voor (Young) Professionals                                                                                                                                                                                                                                ‘Who want to be Ready for a 21stCentury Career!’

Binnen hogescholen en universiteiten wordt met name kennis aangereikt die toegepast wordt binnen de kaders van de opleiding. Meer bewustwording over jezelf, situaties en je omgeving plus de ontwikkeling van skills dragen bij aan je succes als je  permanent aan het werk gaat. Skills kun je zien als de smeerolie om resultaten te halen.

Binnen bedrijven hoor je nog steeds hetzelfde geluid: onderwijs en arbeid moeten beter op elkaar afgestemd worden. We moeten jonge professionals zelf verder opleiden als ze binnen zijn. Voor grote organisaties is dat gemakkelijk; zij hebben een afdeling Learning & Development. Voor het MKB is er nu een prachtige oplossing: het Professional – 21st Century Skills Programma.

Dit blended trainingstraject is ‘het antwoord’ op de gap tussen opleiding en carrière. Het is in eerste instantie ontwikkeld voor het MKB, maar ook goed inzetbaar in heel diverse andere opleidingssituaties.

Opzet Professional Programma –  21st Century Skills

Voorwaarde voor deelname is dat de deelnemer een jaar  werkzaam is binnen één bedrijf. In dit jaar volgen de deelnemers tien modules. Daaraan voorafgaand is er een intakeprocedure. Het ontwikkeltraject wordt afgesloten met een feestelijke certificaatuitreiking.

Overzicht van de modules

Druk op de iconen om een idee te krijgen van de onderwerpen in de tien modules. Je vindt er ook informatie over bij welke 21 century skills het aansluit en de doelen per module.

Doelen en Resultaten van het Programma

De werkpraktijk is onderdeel van het programma waardoor toepassing van het geleerde direct plaatsvindt op de werkvloer. De deelnemers

  • voeren opdrachten uit binnen de organisatie om bij te dragen aan de resultaten.
  • voelen zich comfortabel in heel diverse situaties en blijven gericht op oplossingen waarbij ze collega’s vinden en betrekken.
  • groeien in bewustwording en zelfvertrouwen en zijn daardoor een gelijkwaardige sparringpartner.
  • zijn gericht op samenwerking en maken geen onderscheid in met wie ze samenwerken.

Start 21st Century Skills Programma

Het 21st Century Skills Programma ontstond in samenwerking met in2improvement. De eerste groepen starten in september 2019. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Ombra della Terra of met in2improvement.