Teambranding - Ombra della Terra

Eén van de belangrijkste kenmerken van een sterk team is een gezamenlijk gedragen, geleefd en gevoeld ‘teambrand’. Zo’n teambrand wordt van binnenuit opgebouwd en kan niet van buitenaf aan een team gegeven of opgelegd worden. Een team waarin alle leden zich bewust zijn van de waarde van hun teambrand voor de organisatie komt tot meer resultaten.

  • De effectiviteit neemt toe.
  • De geloofwaardigheid en vertrouwen in het team neemt toe.
  • Het team krijgt meer gedaan met, van en voor andere partijen door samenwerking.
  • Ze zijn een belangrijke speler binnen de organisatie en worden als expert (h)erkend.

Een programma rond teambranding is zowel geschikt voor teams die al een tijd functioneren als teams die gaan starten. Het is geschikt voor zowel zelfsturende teams als voor teams die aangevoerd worden door een leider.

Wanneer er behoefte is of de behoefte ontstaat aan inzicht in de diverse talenten die binnen het team functioneren, kan ‘Belbin Teamrolmanagement’ of een ander instrument worden ingezet, om de diversiteit aan talenten zichtbaar te maken.

Neem contact op om van gedachten te wisselen over dit thema of een passend programma.