Train de trainer & train de coach - Paola Pisu - Ombra della Terra

Voor medewerkers die zich willen bekwamen in het geven van trainingen aan klantgroepen of collega’s.

Wij bieden inspirerende één of tweedaagse training waarin alle beginselen van training aan de orde komen. Theorie wordt kort behandeld en afgewisseld met praktijkoefeningen.  De exacte programma-inhoud is afhankelijk van uw specifieke behoefte en wordt dan ook in overleg met u vastgesteld.

Onderdelen waarvoor vaak wordt gekozen:

Train de Trainer

 • Diagnose van de trainingsvraag van de klant en het opzetten van een eerste raamwerk/didaktisch model voor de training.
 • Het maken van en hanteren van een trainershandleiding/draaiboek inclusief doelen, werkvormen, materialen en ruwe tijdsindeling.
 • Contact maken en houden met de groep.
 • De impact van houding, stemgebruik en taalkeuze.
 • Het op gang brengen en houden van interactie door gerichte vragen, plenaire gespreksvoering en andere interventies.
 • Ontwerpen van activerende werkvormen om het leren te versnellen en bevorderen.
 • Duidelijke en onderhoudende uitleg van de stof en van opdrachten, waaronder visueel presenteren.
 • Feedback geven aan deelnemers, zodat ze kunnen groeien.
 • Omgaan met weerstand en lastig gedrag van deelnemers.
 • De inzet van digitale hulpmiddelen.
 • Wijzen van reflectie en evalueren

Tijdens de Train de Trainer brengen de deelnmers zelf materiaal mee van de training die ze willen maken of waarmee ze willen oefenen in de training. Daar waar gewerkt wordt met eigen casuïstiek wordt de herkenbaarheid van het geleerde groter waardoor het sneller wordt toegepast in de praktijk.