Training Train de Trainer - Paola Pisu

Training Train de Trainer

De training Train de Trainer is er, omdat steeds meer organisaties ervoor kiezen om de eigen medewerkers te laten trainen door medewerkers. Nu is een training schrijven en geven een vak op zich. Een vak trouwens dat te leren is. De één heeft er van nature meer aanleg en competenties voor in huis dan de ander.

Daarom is deze Train de Trainer een maatwerktraject dat inspeelt op een specifieke trainingsvraag. Afhankelijk van de situatie en de exacte vraag, brengen we een plan van aanpak met offerte uit voor minimaal één dag tot maximaal zes dagen training.

Net als bij alle trainingen en workshops van Ombra is de werkpraktijk het uitgangspunt. Tijdens de Train de Trainer brengen de deelnemers zelf materiaal en ideeën mee rond de training die ze ontwikkelen. Hun idee is de basis voor alle oefeningen om trainersvaardigheden in de vingers te krijgen. Eigen casuïstiek vergroot de herkenbaarheid waardoor toepassing in de praktijk snel plaatsvindt.

De opzet van de Train de Trainer gaat uit van het principe: ‘just in time & just enough’. Afhankelijk van het gekozen traject wordt blended training ingezet om de leereffecten te maximaliseren.

De resultaten nemen toe naarmate het traject uitgebreider is. Een indicatie – Je

 • maakt een overzicht van de trainingsvraag en zet een eerste raamwerk op van de training.
 • schrijft een trainershandleiding, inclusief doelen, werkvormen, materialen en een ruwe tijdsindeling.
 • gaat contact maken en houden met de groep; je creëert een veilige leeromgeving.
 • hebt impact door je positieve houding, stemgebruik en taalkeuze.
 • brengt en houdt interactie op gangdoor gerichte vragen, het leergesprek en andere interventies.
 • ontwerpt werkvormen die het leren versnellen en bevorderen.
 • geeft een eenduidige en onderhoudende uitleg van de theorie en opdrachten en ondersteunt dit met beeldmateriaal en storytelling.
 • geeft feedbackaan deelnemers en laat ze nadenken over de (on)gewenste effecten van hun gedrag.
 • kunt omgaan met weerstand en lastig gedrag van deelnemers.
 • zet digitale hulpmiddelenin waar dit zinvol is.
 • creëert diepgang en bewustwording door reflectie en evaluatie.

Bestemd voor

Voor medewerkers die specifieke training aan klantgroepen of collega’s gaan geven.

Incompany

Onze trainingen kennen altijd de component maatwerk die, na overleg tussen ons, beschreven staat in het plan van aanpak/de offerte. De training Train de Trainer werkt met een face to face of telefonisch intake. Door deze intake wordt er maximaal aangesloten bij de (begin)situatie van de deelnemers.

De training vindt incompany plaats of op een locatie die in overleg vastgesteld wordt. Neem contact op als je hierover in gesprek wil, meer informatie nodig hebt of een offerte wil ontvangen.