Training Beïnvloeden zonder Macht - Paola Pisu

Introductie Training Beïnvloeden zonder Macht

In de rol van adviseur, projectleider, scrummaster of staflid is het is belangrijk dat je draagvlak voor heel verschillende zaken creëert. Je opereert vanuit een posititie zonder formele macht. Je wilt de beschikbare energie graag efficient en effectief inzetten. Maar hoe ga jij je verhouden tot het krachtenveld waar je in werkt? Welke stakeholders benader je en hoe win jij ze voor jouw standpunt of idee. Op welke manier kun je zaaien om later goede resultaten te oogsten?

Leerdoelen – Je ….

  • (h)erkent het belang van de wisselwerking tussen werken aan de relatie en werken aan de inhoud.
  • kent de rollen die je als adviseur kan aannemen (expert, handlanger en partner) en bent je bewust van hun eigen voorkeursstijl. Onderzocht wordt hoe je aan stijlflexibiliteit kunt winnen.
  • bent in staat om elementen van storytelling in je beïnvloedingsrepertoire op te nemen, zodat je impact toeneemt.
  • kent de fasen in een feedbackgesprek, zodat je dit vorm kunt, weet constructief om te gaan met weerstand om vervolgens te komen tot het maken van vervolgafspraken.
  • bent in staat om een krachtenveldanalyse te maken en door middel van netwerk-activteiten meer invloed te genereren.
  • weet hoe je door zelfreflectie en –leiderschap vorm wilt geven aan je eigen groei en ontwikkeling.

Bestemd voor

Iedereen die vanuit zijn rol meer invloed en draagvlak wil creëren voor de goede zaak!

Incompany

Om het effect van de training Beïnvloeden zonder Macht te optimaliseren, leveren deelnemers voorafgaand aan de training een intakeformulier in. Je beschrijft wat je aan lastige kwesties tegenkomt in je werk en levert een cases in. De input van alle deelnemers is verwerkt in de trainingsdag.

De training vindt incompany plaats of op een locatie die in overleg vastgesteld wordt. Neem contact op als je belanstelling hebt, meer informatie wilt of een offerte wil ontvangen.