Onderhandelen en Conflictbenaderring - Paola Pisu

Introductie Training Onderhandelen & Conflictbenadering

Een nuaceverschil zoals je al ziet. Conflicthantering is hier ‘conflictbenadering’. Dat geeft al aan dat je bij machte bent na te denken over hoe jij conflicten in zijn algemeenheid benaderd. Je kunt daarna bewust een conflict aangaan. Je bedenkt voor jezelf hoe je erin gaat staan als het aan de orde is. Bij samenwerkingssituaties bestaan immers verschillende belangen, waarbij de kans op verschil van inzicht en conflicten aanwezig is. Hoe ga je hier nu zo constructief mogelijk mee om? En welke gespreks- en onderhandelingsvaardigheden zijn daarbij ondersteunend?

Resultaten – Je ….

  • bent op de hoogte van de diverse conflictstijlen en kent je eigen voorkeursstijlen.
  • weet welke conflictstijl je bewust in welke situatie toe wilt passen en oefent daarmee tijdens de training. Je stelt vast hoe je hier in de praktijk invulling aan gaat geven.
  • kent de voor jou essentiële gereedschappen uit de Harvard Onderhandelings-methode.
  • maakt voor jezelf inzichtelijk in welke werksituaties je gebruik maakt van onderhandelingstechnieken en oefent hiermee.

Bestemd voor

De training is interessant voor iedereen die in zijn werk met belangen en conflicten te maken heeft en daar genuanceerd en constructief in wil staan.

Incompany

Ook de training Onderhandelen en Conflictbenadering heeft een maatwerkcomponent. Alle deelnemers beschrijven wat zij in werktijd tegenkomen aan conflictsituaties. Denk daarbij aan conflicten binnen de afdeling, tussen afdelingen of met in- en externe klanten of stakeholders.

De deelnemers beschrijven wat ze lastig vinden en leveren voorafgaand aan de training een eigen cases in.  Deze input maakt deel uit van de training waardoor de herkenbaarheid groot is en het geleerde snel toegepast wordt in de praktijk.

De training vindt incompany plaats of op een locatie die in overleg vastgesteld wordt. Neem contact op als je belanstelling hebt, meer informatie wilt of een offerte wil ontvangen.