Training Coach de coach voor leidinggevenden - Ombra della Terra

De training Coach de coach voor leidinggevenden heeft als doel om talent te stimuleren. Talentontwikkeling is key binnen organisaties. Zeker in een tijd waarin het lastig is om nieuwe mensen aan te trekken. Welk potentieel werkt er al bij jou en hoe zorg je ervoor dat je mensen vleugels krijgen? Met als gevolg de gewenste resultaten en groei.

Coachen is een ambacht die bestaat uit een aantal houdingsaspecten en luister- en gesprekstechnieken. Qua houding is het belangrijk dat je als coach je ego kunt parkeren en de ander steeds als ‘nieuw’ en ‘blanco’ tegemoet treedt.

Belangrijk ook voor een coach binnen een bedrijf is dat je situationeel coacht. Je weet op welk niveau de medewerker is en sluit daarbij aan. Ook blijf je weg bij dooddoeners als: ‘Hoe denk je er zelf over?’Die vraag heeft helaas vaak een averechts effect.

Wat werkt dan wel? Dat leer je in de meerdaagse training ‘Coach de coach voor leidinggevenden’. De training wordt afgestemd op de situatie binnen jouw organisatie en is daarmee deels maatwerk.

Een indicatie van het traject Coach de coach voor leidinggevenden

  • Intakegesprek
  • Meerdaagse training waarin bewustwording, kennis over coaching en breinleren, houdingsaspecten en gesprekstechnieken belangrijke onderdelen zijn.
  • Inzet van digitale omgeving Ontwikkelstad voor theorie en beeldmateriaal.
  • Zelfreflectie en feedback op, als het mogelijk is, opgenomen gesprekken.
  • Oefenen met een acteur op basis van eigen casuïstiek.

Bestemd voor

Leidinggevenden en functionarissen die binnen een organisatie de rol hebben om talent te stimuleren, ontsluiten en begeleiden.

Incompany

De training is deels maatwerk, doordat de situatie binnen uw organisatie meegenomen wordt. Daardoor is de herkenbaarheid voor de deelnemers groter; het gaat echt over hun werk. Bij coachen is het belangrijk dat vooraf vastgesteld wordt of de coachvaardigheden bij een deelnemer ontwikkelbaar zijn. Om dat vast te stellen is het aan te raden dat deelnemers een persoonlijkheidstest (de WAVE) doen. De terugkoppeling daarvan vindt plaats tijdens de uitgebreide intake. Elke deelnemer stelt op basis daarvan de eigen doelen vast.

De training vindt incompany plaats of op een locatie die in overleg vastgesteld wordt. Neem contact op als je hierover in gesprek wil, meer informatie nodig hebt of een offerte wil ontvangen.