WAVE – persoonlijkheidsanalyse geeft inzicht in 108 competenties, gedragsvoorkeuren van een persoon, persoonlijkheidskenmerken, motivatie voor bepaalde gebieden, talent en behoeften met betrekking tot geschiktheid voor een bepaalde functie. De validiteit van de WAVE ligt hoog: dit is wetenschappelijk bewezen. De uitkomsten zijn daarom zeer betrouwbaar en daarmee de voorspellende waarde van succesvol functioneren.

Competentieontwikkeling

De WAVE maakt duidelijk in welke competenties het individu zich verder kan ontwikkelen. Uniek aan de WAVE is dat het inzicht geeft in (organisatie)cultuuraspecten die bevorderend of juist belemmerend werken voor iemands functioneren.
Afname van dit meetinstrurment voorafgaande aan een coach- of opleidingstraject is verstandig, omdat het duidelijk in beeld brengt aan welke zaken gewerkt kan worden om snel tot persoonlijke groei te komen.

Liscentie

Paola Pisu van Ombra della Terra is gelicenseerd assessor voor de WAVE en heeft zowel bij opleiding- als coachtrajecten positieve ervaringen opgedaan met dit instrument.

De Unique Selling Points op een rij – de WAVE

  1. bekijkt per competentie of het talent in overeenstemming is met de motivatie. Door het in beeld brengen van deze verschillen worden blinde vlekken inzichtelijk gemaakt. Tijdens het terugkoppelingsgesprek of coachsessies wordt door verschillen in talent en motivatie te bespreken duidelijk waar de kandidaat aan kan werken.
  2. geeft een goed inzicht in hoe zelfkritisch of positief/zelfverzekerd een kandidaat is ten opzichte van het eigen functioneren. Dit is een indicatie of een kandidaat zichzelf lager inschat dan zijn omgeving of zichzelf juist hoger inschat. Deze informatie is zeer bruikbaar tijdens coachsessies.
  3. geeft inzicht in cultuur- en omgevingsaspecten waarin de kandidaat zich qua persoonlijkheid wel of niet thuis voelt en met talenten kan woekeren. Dit heeft natuurlijk invloed op de motivatie en werkprestaties. Worden prestaties afgeremd of juist positief beïnvloed door de bedrijfscultuur?
  4. werkt met een vragenlijst die online gemaakt wordt. Met unieke codes kan de lijst ingevuld worden op een (werk)plek en tijd die de kandidaat het beste uitkomt. De levering van de inlogcodes en rapportages vinden snel plaats, zodat de terugkoppeling ook snel plaats kan vinden. Wel zo prettig voor de kandidaat!

Samenwerkingspartner

De toepassingsmogelijkheden van de WAVE zijn breder dan Ombra della Terra ze toepast. Andere mogelijkheden zijn onder andere:

  • Hulpmiddel bij werving en selectie Potentieelbeoordeling
  •  Opleidingsvraagstukken
  • Voor- en nameting training/opleiding
  •  Scan van een medewerker bij loopbaanvraagstukken, matig functioneren of anders

Instrumentarium

Het instrumentarium dat bij de WAVE hoort, wordt steeds uitgebreider. Zo kan een verkorte versie van de WAVE gemaakt worden (FOCUS), kan een teamsamenstelling geanalyseerd worden op sterktes en zwaktes, is een capaciteitentest binnenkort beschikbaar evenals een instrument voor de samenstelling van een functieprofiel wanneer een vacature is ontstaan.