Casemethodiek van Argyris is een coach- en trainingsmethode waarmee deelnemers er op veilige wijze achterkomen welke patronen ze hanteren. Daarbij gaat het vooral om patronen in communicatie. Ook sporen ze er aannames mee op en welke oordelen over een persoon een gesprek beïnvloeden.

De kern van de methodiek van Argyris is het onderkennen en opheffen van ongewenste resultaten. Voor uw onderneming bij voorbaat interessant, omdat het aantal gewenste resultaten gaat toenemen.

De buitenstaander

Meestal hebben mensen, die met elkaar samenwerken, de beste intenties om  tot mooie resultaten te komen.  Een buitenstaander, die een gesprek opvangt, is echter vaak getuige van twee monologen. Het lijkt wel of ieder vanuit zijn eigen wereld spreekt. Helaas wordt er niet echt ‘contact’ gemaakt. Dat contact is hard nodig om te komen tot een dialoog. De buitenstaander luistert en verbaast zich erover dat de best intenties zo gebrekkig verwoord worden.

Onbewust van eigen patronen in het geval van ongewenste effecten

Dit heeft te maken met gewoontepatronen die iedereen afzonderlijk ontwikkeld. Er zit een bepaalde logica in het patroon waarvan je denkt dat die werkt. Je gaat ervan uit dat wat je zegt duidelijk is voor degene met wie je het gesprek voert. Helaas blijft je goede intentie onzichtbaar voor de ander. Je komt heel anders over, dan je over wilt komen. Het effect van je goede bedoeling is een ongewenst effect. Tijd dus om je communicatie eens gestructureerd te analyseren!

Ombra della Terra helpt bij het opsporen van deze patronen en onderliggende logica die je daarbij hanteert. Daarna is het mogelijk om met alternatieven te experimenteren en op zoek te gaan naar wat wel werkt!

Onderdeel van de methodiek

Een gesprek wordt uitgeschreven in twee kolommen. In de rechter kolom staat het gesprek en in de linker kolom staat wat je hebt gedacht, maar niet hebt uitgesproken. Door zaken uit te gaan spreken die in de linker kolom staan, worden gesprekken constructiever. Jammer genoeg denken mensen vaak dat als ze werkelijk gaan uitspreken wat ze denken, er allerlei nare dingen gebeuren. De ander wordt kwaad, of verdrietig, of je wordt ontslagen en meer van dit soort nooit gecheckte aannames.

In contact met gewoontes

Casemethodiek van Argyris laat mensen in contact komen met gewoontepatronen. Door analyse van gedachten en handelingen wordt duidelijk waar iemand zichzelf maar blijft ‘herhalen’.
Dit is de start om zowel op gedachteniveau als gedragsniveau patronen te doorbreken en te vervangen door effectievere eigen methoden.

Bijna in alle workshops wordt gewerkt met één of meer acteurs om sneller tot gewenste resultaten te komen.

Gaat u voor effectieve communicatie?

Neem dan contact op om van gedachten te wisselen over te doorbreken patronen.