Een goede IT Professional weet zowel enorm veel over technologische mogelijkheden en is tegelijkertijd zeer vaardig op het gebied van communicatie. Deze skills zijn een kritische succesfactor, maar het vreemde is dat het tijdens IT-opleidingen slechts mondjesmaat aandacht aan wordt besteed. Het is veelal een ondergeschoven kindje. Gelukkig worden IT Professionals hoe langer hoe meer aangespoord om  te investeren in communicatievaardigheden, omdat het gewoonweg noodzakelijk is om een verschil binnen organisaties te maken.

Echt een impact maken

Veel mensen die werkzaam zijn binnen de IT focussen op technologie en denken dat  communicatievaardigheden van ondergeschikt belang zijn. Echter, als ze werkelijk gepassioneerd zijn over wat ze doen, kunnen doen en hun invloed willen uitoefenen om hun bedrijf vooruit te helpen, is het de enige manier om impact te krijgen. De grootste uitdaging voor IT Professionals zit ‘m niet in het aandragen van goede ideeën, maar in de overredingskracht. Dat is noodzakelijk om stakeholders ideeën te laten omarmen.

Twee opvallende aspecten rond communicatie

  1. Het is belangrijk dat de IT Professional over sterke, actieve luistervaardigheden beschikt om klantgericht te zijn. Denk aan het afstemmen van klantwensen rond informatievoorziening en -behoefte. Of het boven tafel halen van requirements. Of communiceren over wat er technisch wel en niet mogelijk is.
  2. De IT Professional die projectvoorstellen lanceert, deel uit wil maken van projectteams of ‘ on top of mind’ wil zijn als er een projectleider nodig is, heeft meer vaardigheden nodig. Denk aan ondernemen binnen het krachtenveld, omgaan met weerstand en skills op het gebied van (zelf)leiderschap.

Luistervaardigheden

Een goede IT-Professional luistert zorgvuldig naar de klantbehoefte, maar hoort door het verhaal heen de vraag achter de vraag. Zo komt hij aan extra informatie over bijvoorbeeld onopgeloste problemen. Gebruikers leggen de schuld vaak neer bij de technologie als het niet levert wat ze nodig hebben. De vraag is of ze door de IT Professional wel goed uitgevraagd zijn. Een geschoolde luisteraar hoort zaken tussen de regels door en helpt, via doorvragen, bij IT gerelateerde problemen.

Als professional level je met je gesprekspartner. Dat betekent dat je uitkijkt met het gebruik van tech-jargon. De terminologie en acroniemen zijn waarschijnlijk gesneden koek voor jou, maar klinken buitenlands of koeterwaals voor de ander.

Overredingstechnieken

De meeste mensen hebben geen aangeboren communicatievaardigheden of overtuigingskracht Meestal leer je die ergens in je leven aan; vooral als het urgent wordt om goed te functioneren. Er komt echter meer bij kijken. De fundamentele fout die mensen maken, is dat ze onbekend zijn met de motivatie en drijfveren van de professionals met wie ze communiceren. Ze doen vaak aannames over hun doelgroep. Bijvoorbeeld over wat zij willen bereiken of dat eigen verwachting zij onmiddellijk inzien dat een idee goud waard is. Het loont altijd de moeite om je eerst in je gesprekspartner te verdiepen. Wat voor menstype is het? Wat voor menstype ben ik zelf en hoe komen we op dezelfde golflengte?

Zelfreflectie en storytelling

Voorafgaand aan het begrijpen van de ander gaat het begrijpen van jezelf. Wat drijft jou en wat is jouw motivatie? Wat zijn merkwaarden waardoor jouw doelgroep jou als deskundig ziet. In hoeverre sta je bij hen in de plus op de emotionele bankrekening? Je impact neemt toe als je weet waar je voor staat en jij je missie kunt verwoorden in je werk. Als je helder verwoord waarom je idee een kans is voor de organisatie. Bij dat laatste is de kunst van storytelling een onmisbaar instrument. Je houdt van technologie, bent gefocust op metriek, ziet alles graag in zwart of wit of zo je wilt nullen en enen en communiceert ook zo.

Verbreed je horizon

De wereld is kleurrijker dan dat; evenals de mensen met wie je samenwerkt. Zet de oogkleppen dus op een bredere stand om meer van de wereld te zien en bereiken. Dat betekent dat jij je idee verpakt in een verhaal, zodat men op emotioneel niveau betekenis kan geven aan je idee of uitleg. Je maakt er echt een punt mee waartoe men zich kan verhouden. Storytelling maakt ook het verschil tussen een Power Point presentatie die het publiek verveelt en één die in de herinnering gebeiteld is.

Goede communicatie- en presentatievaardigheden verbreden je horizon.

Opleiding Klantgerichte Communicatie voor IT Professionals en het Professional Programma

Ombra della Terra is in samenwerking met In2Improvement blended programma’s aan het ontwikkelen die vanaf september 2019 draaien. Het eerste programma is Klantgerichte Communicatie voor IT Professionals. Daarin komen zaken aan de orde als: echt contact maken en houden, regie houden in gesprekken, vraag- en luistertechnieken, omgaan met emoties, enzovoort.

Het tweede is het Professional Programma dat uitgesmeerd is over tien maanden. Het is gebaseerd op de 21st century skills. Deelnemers leren onder meer zichzelf beter kennen, investeren in goede samenwerking en gaan actief aan de slag met een businesscase.

Belangstelling of wil je meer weten? Laat een bericht achter op de contactpagina of stuur een WhatsApp