Wat millennials verwachten van hun leidinggevenden – een paar weken geleden liep ik tegen een bijzonder voorval aan. Aan het begin en einde van een professional programma vulden mijn coachée (een leidinggevende) en vier van zijn medewerkers (millennials) een vragenlijst in. Mijn coachée was bij de start van het programma flink aan de slag gegaan met het meer betrekken van zijn jonge teamleden. Hij delegeerde veel meer en vertrouwde erop dat meer autonomie leidt tot betere resultaten. De energie en het enthousiasme binnen zijn team nam toe. Vandaar dat hij enigszins teleurgesteld was dat de jonge gasten hem op een aantal punten lager scoorden, dan bij de eerste meting.‘Dat heb ik weer; wat is er in hemelsnaam aan de hand?’

Vragen stellen

‘Het lijkt me handig dat je dit aan je jonge medewerkers vraagt’, antwoordde ik hem. Geen betere groep om te checken – Wat millennials verwachten van hun leidinggevenden!

Tijdens een meeting die we belegden, kwamen de diverse aanbevelingen op tafel. Hij kreeg verrassende antwoorden. Ondanks dat hij zijn leiderschapsvaardigheden had verbeterd, lagen verwachtingen van de millennials op een vlak waar hij zich nu van bewust werd.

Deze coachée is niet de enige die worstelt met de verwachtingen van jonge medewerkers en de eigen perceptie over leiding geven. Misschien heb je iets aan de adviezen die hij kreeg.

Wat millennials verwachten van hun leidinggevenden

Vertel ons alsjeblieft niet keer op keer wat we al lang weten, maar stel ons in staat om nieuwe dingen te leren en begeleid en coach ons daarbij. Laat je idee los dat we het niet kunnen. Geef ons ruimte, stel ons in staat om te experimenteren en geef leiding op afstand; zonder je er dagelijks mee te bemoeien. Leer los te laten en vertrouw ons. Faciliteer ons zodanig dat we kunnen performen en geef ons back up wanneer dat nodig is. We zullen er ook om vragen. Bovendien kunnen we jou ook zaken leren, omdat we verder zijn op het gebied van social media en digitale mogelijkheden. Je mag ontvankelijker zijn voor de ideeën die we daarover inbrengen.

Feedback

We willen feedback en feed forward. Wees opener en vertel ons maar gewoon wat er aan de hand is. Als iets niet goed genoeg is, dan is dat gewoon zo. Je kunt wel rekening houden met onze gevoelens, maar daar schieten we weinig mee op. Aardig zijn is leuk, maar wees direct duidelijk als je ontevreden bent over inspanningen. Dat zien we toch wel aan je gezichtsuitdrukkingen en je tone of voice. We zien je echt wel als onze leider en willen dat je ons inspireert en in meer dan één opzicht een voorbeeld een rolmodel bent. Tegelijkertijd willen we meer gelijkwaardigheid in de communicatie door ons op een volwassen toon aan te spreken. Meer als een sparringpartner.

Rolmodel en frustratietolerantie

De jongste generaties hebben behoefte aan een inspirerend rolmodel dat doet wat hij zegt en het voorbeeld geeft. Met deze coachee ben ik me gaan verdiepen in kenmerken van de laatste twee generaties. Opvallend was dat vrijblijvendheid een rol speelt. In werk betekent dit, dat als ze het niet leuk vinden of het voldoet onvoldoende aan verwachtingen, dat ze hun heil elders zoeken. Hun ouders hebben hen vaak heel gelijkwaardig en beschermend opgevoed. Dat laatste is ook een kenmerk van het huidige onderwijs. Daardoor hebben deze generaties gemiddeld genomen een lagere frustratietolerantie. Wanneer ze in hun eerste baan gefrustreerd raken, ervaren ze dit als ‘niet goed voelen’ wat leidt tot verkassen.

Focus en coaching

Waar de jongste generaties zelf meters kunnen maken, is ‘focus’ houden. Door de gehechtheid aan social media en andere apps die om de haverklap gecheckt worden, treedt productieverlies op. Door coaching en begeleiding op dit punt, en daar staan ze echt wel open voor, groeit hun discipline. Sommigen ervaren voor het eerst dat ergens hard voor werken en moeite doen loont. Daarmee neemt ook het vrijblijvende gedrag af. Juist door begeleiding en coaching op deze punten en het bespreekbaar maken van het feit dat het leven een kwestie is van vallen (pijn en teleurstelling) en weer opstaan (het pad van de held) ervaren ze als waardevol.

Binden en boeien

Een flink aantal organisaties zit met de handen in het haar bij het vasthouden van de jongste generaties. Je houdt ze beter vast wanneer de organisatie en haar leidinggevenden een balans vinden tussen het geven van uitdagingen in combinatie met een juiste wijze van begeleiding en coaching. Grote organisaties kunnen talent management inzetten om hen frequent een nieuwe uitdaging te bieden waardoor groei en ontwikkeling versneld worden. Binnen het MKB is het zaak om in gesprek te gaan over het vormgeven van uitdagingen waar zowel de organisatie als de millennial beter van worden.

Professional Programma

Ombra della Terra heeft in samenwerking met In2Improvement een Professional Programma ontwikkeld. Daarin zitten een tiental modules bestemd voor zowel de Professional als de Young Professional. Het is gebaseerd op de 21st century skills. In overleg kan uit die modules een maatwerkprogramma ontstaan; ook kunnen er op verzoek modules toegevoegd worden.

Doel is dat zowel leidinggevende professionals als young professionals bewustwording en skills ontwikkelen die horen bij de 21eeeuw. Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.