Leiderschap en Management Development - Ombra della Terra

Voor het ontwikklen van beginnende én ervaren leidinggevende. Wij bieden inspirerende mix van live en digitale interventies waarin aandacht is  voor de waarden, competenties, overtuigingen en vaardigheden die passen bij de loopbaanfase van de doelgroep. Het programma wordt in nauw overleg met u vastgesteld.

Onderdelen vaak worden gekozen als onderdeel van leiderschapsontwikkeling zijn:

• Vaststellen van gewenste groei van competenties
• Zelfleiderschap versus leiderschap
• Leider – manager – coach; inspirerend, dienend en modern leiderschap
• Vaststellen en uitvoeren van jaarplannen inclusief de beoordelingscyclus
• Gespreksvoering en interventies die gericht zijn op het begeleiden van talent
• Teambuilding en teamcoaching
• Optioneel; persoonlijkheidsanalyse  WAVE – inzicht in competenties en ontwikkelmogelijkheden

Wanneer grote groepen personeel bij de verandering betrokken zijn, kan een werkconferentie opgezet worden om een impuls te geven aan de verandering.
Ombra werkt dan samen met ervaren samenwerkingspartners.