Training Breinkennis & Leiderschap - Paola Pisu

Hoezo een training Breinkennis & Leiderschap?

Eén van de zaken die ons brein beïnvloedt, is onze omgeving. De werkomgeving en de leidinggevende  hebben invloed op het ontstaan van gedrag bij medewerkers. Kennis over het brein helpt leiders bij het maken van keuzes met betrekking tot hun eigen gedrag.  Het gidst leiders om richting te geven aan gedragsverandering. Het geeft handvatten bij het aanvaarden van verandering en oplossingsgericht werken.

Breinleiders zijn leiders die zich ervan bewust zijn hoe het brein werkt. Het gaat daarbij om hun eigen brein en dat van de medewerkers die ze begeleiden. In de blog ‘Breinleiders vermenigvuldigen bewust hun impact!’ staat meer informatie.

Resultaten – je …

  • bent op de hoogte met de theorie rond breinleren en zet deze om in praktisch gedrag.
  • kent het effect van gedachtekracht en emoties en weet door het aanbieden van een veilige, vertrouwde omgeving een situatie te creëren waar leren mogelijk is.
  • formuleert je eigen sterke punten en je verbeterpunten rond breinleiderschap.
  • kiest steeds bewust die tools om in samenwerking met medewerkers de beste resultaten te halen.
  • kent de de invloed van de ‘groeimindsetleider’ en spiegelneuronen; wat zijn de gevolgen van een fixed en growth mindset.

Bestemd voor

Iedereen die leiding geeft en moderne methodes wil inzetten om de beste resultaten te halen uit medewerkers.

Incompany

Bij deze incompany training Breinkennis & Leiderschap leveren de deelnemers een intakeformulier in. Daarop beschrijven zij hun werksituatie en wat zij graag veranderd willen zien. De gegevens worden verwerkt in de training. Door bewustwording en oefening kunnen deelnemers het geleerde direct in praktijk brengen.

De training vindt incompany plaats of op een locatie die in overleg vastgesteld wordt. Neem contact op als je belanstelling hebt, meer informatie wilt of een offerte wil ontvangen.