Breinleiders zijn leiders die zich ervan bewust zijn hoe het brein werkt. Het gaat daarbij om hun eigen brein en dat van de medewerkers die ze begeleiden. Vandaag gaf ik samen met een ervaren collega een workshop aan leidinggevenden. Eén van onze missies daarbij was om ze ervan bewust te maken hoe ze door het inzetten van kennis over het brein hun impact kunnen vermenigvuldigen.

Nieuwe neurologische verbindingen

Wat me vaak opvalt, is dan leidinggevenden aannemen, dat als ze een boodschap één keer overgebracht hebben, ze ervan uitgaan dat het bij medewerkers direct tussen de oren zit. Zelf hebben ze er geruime tijd over gedaan om iets uit te denken en daardoor weten ze precies hoe ze het willen aanpakken. De medewerkers lopen hierop een paar rondes achter. Op het moment dat ze een boodschap overgedragen krijgen, is het compleet nieuw voor ze. Het kost tijd om het nieuwe te bevatten, te overzien en daarna nog handen en voeten te geven in de praktijk. Vaak is daarbij nog een concreet voorbeeld nodig van een leidinggevende, voordat het helemaal duidelijk is wat er precies verwacht wordt.

In het brein zal eerst een nieuwe neurologische verbinding aangemaakt moeten worden, voordat het nieuwe; de verandering in de praktijk uitgevoerd wordt.

Nieuw gedrag

Ditzelfde geldt voor nieuw gedrag. Voor het aanleren daarvan geldt dat de comfortzone wordt uitgebreid. De reden waarom dit als lastig kan worden ervaren, wordt in de volgende video uitgelegd

Breinleiders vermenigvuldigen hun impact

Als je als leidinggevende je voor de volle 100% realiseert hoe je eigen brein werkt en dat van medewerkers, dan weet je automatisch dat je de tijd neemt voor het realiseren van vernieuwing en veranderingen. Medewerkers hebben herhaling nodig en ook houvast. Vertel ze vooral ook over het ‘waarom’. Wat zijn achterliggende renenen. Laat vooral ook weten dat je de talenten en ervaring van medewerkers nodig hebt om vernieuwing te realiseren. Wat is hun idee over het versnellen van de invoering?

Meer weten?

Natuurlijk valt hier nog zoveel meer over te vertellen. Wil je ook een interactieve training volgen over breinleiders en breinleiderschap? Waaarin je leert volgen je impact vermenigvuldigen. Neem dan contact op. Tip: zet er vooral even je telefoonnummer bij en momenten waarop je bereikbaar bent!