Vergroot je invloed; het creëren van draagvlak bij managen zonder macht is een één- of tweedaagse maatwerktraining die speciaal voor adviseurs gemaakt is.

Vanuit een instelling op het gebied van welzijn- en gezondheidszorg werd de vraag aan mij gesteld of ik een training kan samenstellen voor een aantal kwaliteitsmanagers en beleidsmedewerkers. Zij willen meer handvatten rond managen zonder macht. Hhoe maak je je punt, hoe draag je over en hoe neem je mensen mee? Het gaat daarbij om zowel de directie als lijnmanagers.

Diverse facetten

‘Vergroot je invloed’ begint met de persoon die je bent en de wijze waarop je acteert! Tijdens de trainingsdag of dagen is er aandacht voor diverse facetten die bijdragen aan het maximaliserren van jouw invloed en het vergroten van draagvlak.

Doelen bij deze training – de deelnemers:

  • zijn in staat de eigen persoonlijkheid als motivatie-instrument in te zetten; ze (h)erkennen het belang van de wisselwerking tussen werken aan de relatie en werken aan de inhoud.
  • kennen de (sub)doelen die horen bij adviseurschap en onderzoeken hoe zij dit nu invullen en wat zij daar eventueel aan willen veranderen.
  • kennen de rollen die de adviseur kan aannemen (expert, handlanger en partner) en zijn zich bewust van hun eigen voorkeursstijl. Onderzocht wordt hoe de adviseur/individuele deelnemers aan stijlflexibiliteit kunnen winnen.
  • zijn in staat om elementen van storytelling in hun beïnvloedingsrepertoire op te nemen, zodat hun impact toeneemt.
  • kennen de fasen in een feedbackgesprek, zoals ze die vorm kunnen geven vanuit hun functie, weten constructief om te gaan met weerstand om vervolgens te komen tot het maken van afspraken/contract.
  • weten hoe ze zelfreflectie en –leiderschap vorm willen geven om zo hun eigen groei te begeleiden.

Onderwerpen tijdens Vergroot je invloed

Dit is een zeer interactieve training die een breed spectrum aan beinvloedingsmogelijkheden de reveu laat passeren. Als er bij deze in-company training wordt gekozen voor een tweedaagse is er onder meer ruimte voor het rollenspel waarbij een acteur ingezet kan worden.

Er is aandacht voor persoonlijke geschiedenissen die communicatie bemoeilijken, de wisselwerking tussen inhoud en relatie, de rol van bodylanguage – taalkeuze – stemgebruik, doelen van een adviseur, de rollen van een adviseur, breinkennis inzetten, storytelling, het feedbackgesprek, gesprekstechnieken, visie op weerstand en het versnellen van groei, krachtenveldanalyse in combinatie met netwerken.

Belangstelling?

Neem contact op en we maken een afspraak om van gedachten te wisselen en jou/jullie vraagstuk te analyseren. Daarna spreken we af welke vervolgstap gewenst is.

 

Paola Pisu schreef een interactief iBook ‘Vergroot je Impact; Interactieve Gids voor het Vergroten van Draagvlak’. Via een iPad of MacBook is het te lezen en kun je diverse oefeningen doen.

Het is te koop in de iBookstore voor € 14,99.