Vergroot je invloed; het creëren van draagvlak bij managen zonder macht is op de volgende manier ontstaan. Vanuit een instelling werd de vraag aan mij gesteld of ik een training kon maken voor kwaliteitsmanagers en beleidsmedewerkers. Zij willen meer handvatten hoe te handelen vanuit een functie met beperkte macht. Hoe maak je je punt, hoe draag je over en hoe neem je mensen mee? Het gaat daarbij om zowel de directie als lijnmanagers.

Diverse facetten

‘Vergroot je invloed’ begint met de persoon die je bent! Je onderzoekt hoe je vanuit dit startpunt verder bouwt aan meer impact. Tijdens de training is bekijk je vanuit diverse invalshoeken hoe jij  jouw invloed maximaliseert.

Doelen bij deze training – de deelnemers:

  • Zijn in staat de eigen persoonlijkheid als motivatie-instrument in te zetten.  Ze (h)erkennen het belang van de wisselwerking tussen werken aan de relatie en werken aan de inhoud.
  • Kennen de (sub)doelen die horen bij adviseurschap en onderzoeken hoe zij dit nu invullen en wat zij daar eventueel aan willen veranderen.
  • Kennen de rollen die de adviseur aanneemt (expert, handlanger en partner) en zijn zich bewust van hun eigen voorkeursstijl. Deelnemers onderzoeken hoe ze aan stijlflexibiliteit winnen.
  • Nemen elementen van storytelling in hun beïnvloedingsrepertoire op, zodat hun impact toeneemt.
  • Kennen de fasen in een feedbackgesprek, weten constructief om te gaan met weerstand om vervolgens te komen tot het maken van afspraken.
  • Weten hoe ze zelfreflectie en –leiderschap vorm willen geven om zo hun eigen groei te begeleiden.

Onderwerpen tijdens Vergroot je invloed

Dit is een zeer interactieve training; een breed spectrum aan beinvloedingsmogelijkheden passeert de reveu. Bij een tweedaagse wordt een trainingsacteur ingezet voor meer diepgang en bewustwording.

Er is aandacht voor persoonlijke geschiedenissen die communicatie bemoeilijken, de wisselwerking tussen inhoud en relatie, de rol van bodylanguage – taalkeuze – stemgebruik, doelen van een adviseur, de rollen van een adviseur, breinkennis, storytelling, het feedbackgesprek, gesprekstechnieken, omgaan met weerstand en het versnellen van groei en krachtenveldanalyse in combinatie met netwerken.

Belangstelling?

Neem contact op en we maken een afspraak om van gedachten te wisselen en je vraagstuk te analyseren. Daarna spreken we af welke vervolgstap gewenst is.

Paola Pisu schreef een interactief iBook ‘Vergroot je Impact; Interactieve Gids voor het Vergroten van Draagvlak’. Via een iPad of MacBook is het te lezen en kun je diverse oefeningen doen.

Het is te koop in de iBookstore voor € 14,99.