Stop met overtuigen; start met beïnvloeden – zei ik bij de start van een training rond ‘leiderschap en veranderen’. Alle deelnemers stuurden een week van tevoren een intakeformulier op met daarin voor hen lastige situaties en cases. Wat mij daarin opviel, was dat een aantal van hen beschreef dat ze zo graag wilden dat medewerkers of collega’s hun enthousiasme rond een nieuwe werkwijze overnamen. 

Wie is de eigenaar?

Daarbij kozen ze, onbewust, voor de strategie van zenden. In de praktijk betekent dit vertellen over de nieuwe werkwijze en de voordelen daarvan. Soms werd dit verrijkt met een extra herhalingscursus over de werkwijze met als doel dat ze het dan zouden begrijpen. Wat er in feite gebeurd, is dat de zender alleen blijft staan in het eigenaarschap, doordat er gebruik wordt gemaakt van één interventiemethode. Er is geen sprake echte uitnodiging aan de medewerkers om zich te verbinden met de nieuwe werkwijze al lijkt dat misschien wel zo.

Weerstand

Het is gemakkelijk om het gedrag van de medewerkers, dat ze tonen, weg te zetten als ‘weerstand’. Iets wat in de alledaagse werkpraktijk veelvuldig gebeurd. Als je binnen een organisatie iets nieuws introduceert, dan krijg je ‘gedoe’. Dat hoort erbij en het gaat erom hoe jij met het ‘gedoe’ om gaat. Je kunt namelijk zelf heel veel doen om de fase van ‘gedoe’ snel achter je te laten om met vereende krachten aan de slag te gaan met het ‘nieuwe’. Dan toch nog iets over weerstand. Wees blij dat er weerstand is; dat duidt op betrokkenheid, leven en zorg. Passiviteit; dat is pas erg. 

Mede-eigenaar

Besef bij de introductie van iets nieuws, dat je een paar rondes voorloopt op degenen die je voor het eerst confronteert met de op handen zijnde veranderingen. Het proces dat jij al helemaal hebt doorlopen, voordat je ‘de verandering’ omarmde, heeft zich buiten het gezichtsveld van de medewerkers voltrokken. Zij beginnen dus bij het grote onbekende en laten het daarbij horende ongemak zien. Het is aan jou om betrokkenheid te creëren door slim te gaan beïnvloeden. Je zorgt ervoor dat de op handen zijnde verandering ‘betekenis’ krijgt door te vertellen wat er gebeurd als dit achterwege blijft. Daarnaast denken je mensen mee over hoe de verandering op een goede manier ingebed raakt in het dagelijks werk.Betrek ze vervolgens bij de uitvoering die je op een prettige en professionele wijze begeleidt. 

Prettig, professioneel en positief

Dat betekent dat je stuurt vanuit wat er al goed gaat en wat er beter kan. Dat betekent dus ook dat boodschappen die vooral de nadruk leggen op wat er allemaal fout gaat, onprofessioneel zijn. Dit soort teksten nemen energie en intrinsieke motivatie weg. Door de nadruk te leggen op successen creëer je juist energie om er mee door te gaan. Het talent en de ervaring waarmee men succesvol was, zijn de sleutel waarmee de benodigde, volgende verbeteringen behaald gaan worden. 

Training – Stop met overtuigen; start met beïnvloeden

Ombra della Terra verzorgt trainingen en coaching (on the job) rond omgaan met veranderen; zowel voor leidinggevenden als medewerkers. Maatwerk is daarbij mogelijk. Ook de training Breinkennis en Leiderschap biedt veel inzichten. Neem contact op over de mogelijkheden of vraag vrijblijvend een offerte aan om