Vergroot je Impact - Ombra della Terra

Vergroot je impact2 - Paola Pisu

Uitermate geschikt voor mensen die hun impact planmatig willen vergroten en draagvlak voor projecten willen winnen. Ook zeer geschikt voor medewerkers die projectmatig werken en hun persoonlijke effectiviteit en leiderschapskwaliteiten willen vergroten. De acht stappen die beschreven staan in het e-book: ‘Vergroot je impact; interactieve gids voor het creëren van draagvlak’ geeft een impressie van de mogelijke opbouw van het opleidingstraject.

Voordat het traject start, hebben de deelnemers een project uitgekozen waar zij gedurende de opleidingsperiode aan werken.

Onderdelen van het trainingstraject zijn:

  • Kick-off
  • Intake
  • Workshops en/of online training rond facetten als: leiderschapskwaliteiten, effectief netwerken. presentatiekwaliteiten (bodylanguage, stemgebruik en presentatietechnieken), stakeholder- en krachtenveldanalyse, kijk op processen, systemen en de keten en dergelijke.
  • Desgewenst vindt er coaching en/of intervisie plaats. Dit kan zowel op locatie plaatsvinden als online in een daartoe uitgeruste digitale leeromgeving.

Optioneel kan een persoonlijksheidsanalyse; de WAVE worden afgenomen, zodat duidelijk wordt wat de sterke- en ontwikkelpunten van de deelnemers zijn. De terugkoppeling van de analyse vindt plaats tijdens de intake.