Woord ‘team’ vaak ten onrechte gebruikt ; een uitspraak waar uitleg geen overbodige luxe is. Vooral in een tijd dat zelfsturende teams weer hip en hot zijn. Is het nog toegestaan om geen ‘team’ te zijn; zo vraag ik me weleens af? Of spreken we automatisch over een team zonder te weten wat het eigenlijk behelst? Want, in gevallen waar medewerkers voor een individuele taak bij elkaar zijn gezet, wordt er al gesproken over ‘het team’. Ook wordt vaak beweerd dat er snel een teamspirit gesmeed moet worden. Het is maar de vraag of er gezien de taak wel een team nodig is of dat een groep mensen, die ieder met hun eigen werkzaamheden bezig zijn, fantastische resultaten halen.

Enkele kenmerken van een team

Een team heeft altijd een ‘gezamenlijke doel’ dat richting geeft. Eén van de kenmerken van een team is dat het voor één of meer doelen gaat. Alle energie en focus is erop gericht om dit te halen. Zowel het team als elk afzonderlijk teamlid is aanspreekbaar op het wel of niet halen van daarvan. Er is namelijk sprake van onderlinge afhankelijkheid om het doel überhaupt te kunnen halen! Vanzelfsprekend maken de teamleden goede afspraken met elkaar. Iedereen kent elkaars sterke punten en de toegewezen rollen. De teamleden spelen vanuit werkafspraken en gezamenlijke normen goed op elkaar in.

Maximale teamgrootte

Levendig herinner ik me een kantoordirecteur die het zo lastig vond om met zijn team te vergaderen. Ogenblikkelijk vroeg ik uit hoeveel leden zijn team bestond. Het gemengde gezelschap bestond meer dan achttien leden. Eerlijk gezegd schoot ik een beetje in de lach. Een goedwerkend team bestaat namelijk uit maximaal acht tot negen leden. Boven dat aantal is er als snel sprake van subgroepvorming en is het lastiger om doelen te halen. Dan is het nodig om op een andere manier sturing te geven of maximale resultaten te halen.

De kantoordirecteur heb ik aangeraden om de vergadering in twee te spitsen en de opstelling van de stoelen te veranderen, zodat het eenrichtingsverkeer verminderd. Maak een kring, stel goede open vragen en laat stiltes vallen. Dan heb je de interactie of ‘meerrichtingsverkeers’ als je wilt, zo op gang.

Teamontwikkeling kost tijd

Daarbij komt ook nog dat de wijze van aansturing leidt tot snelle teamontwikkeling of tot het frustreren van deze ontwikkeling. Alle gedrag dat een leidinggevende vertoont, heeft effect op de teamvorming. Hoe gaaf zou het zijn wanneer leiders zich meer bewust zijn van hun eigen gedrag en hun interventies scherp kunnen inzetten, zodat de teamontwikkeling zich versnelt?

Maatwerktraining Versnellen van Teamontwikkeling

Wij bieden de maatwerktraining ‘Versnellen van teamontwikkeling’. Tijdens deze training staat bewustwording over teams, situationeel leiderschap bij teams en teamontwikkeling centraal. Het levensgrote verschil tussen een team en een groep wordt snel duidelijk.

Tijdens een intake wordt de situatie binnen uw organisatie in beeld gebracht en op basis daarvan wordt de training aangescherpt. Daardoor zullen deelnemers de eigen werkpraktijk herkennen en sluit het geleerde naadloos aan. Het geleerde wordt doordoor snel in praktijk gebracht.

Contact

Meer weten of vrijblijvend informatie inwinnen? Vul het formulier in op de contactpagina of bel. Because every team deserves to achieve more!